Boccia

Opis gry

Każdy kto zacznie, pokocha ją na zawsze

MATERIAŁY DO POBRANIA

SPORT DLA KAŻDEGO

Boccia jest dyscypliną dla każdego, ale największą popularność zdobyła wśród osób z niepełnosprawnością (jak porażenie mózgowe lub inne ciężkie uszkodzenia układu nerwowego wymagające poruszania się na wózku inwalidzkim). Boccia angażuje zarówno ciało, jak i umysł działając terapeutycznie. Jest doskonałym sposobem na integrację osób niepełnosprawnych fizycznie z osobami pełnosprawnymi: w klubach sportowych, organizacjach pozarządowych, szkołach, centrach rehabilitacji, a nawet w domach. Boccia jest dyscypliną o wielu aspektach: jest to sport z elementami rywalizacji, narzędzie terapeutyczne, gra integracyjna idealna do podejmowania inicjatyw obywatelskich. Jest pierwszą dyscypliną sportową, w której na równych zasadach mogą rywalizować o medale osoby z ciężką niepełnosprawnością.

WYJĄTKOWA ATMOSFERA

Atmosferę panującą podczas zawodów Bocci można porównać do tej, która panuje podczas gry w tenisa ziemnego. Publiczność jest jak najbardziej mile widziana, jednak w chwili przygotowywania się do rzutu, jak również samego momentu wyrzucenia bili, zarówno widzowie jak i zawodnicy nie biorący udziału w grze powinni zachować ciszę i postępować zgodnie z normami etyki uczciwego współzawodnictwa. Boccia jest grą nie wymagającą skomplikowanego sprzętu. W skład zestawu bil do gry wchodzi sześć bil czerwonych, sześć bil niebieskich, oraz jedna bila biała – zwana Jackiem (Jack Ball). Podczas oficjalnych zawodów Bocci, bile te muszą spełniać określone kryteria wagowe, objętościowe i techniczne. Są także specjalne urządzenia pomiarowe: cyrkiel, miara, szczelinomierz; tablica wyników, zegar, pojemnik na stracone bile, czerwono-niebieski sygnalizator kształtem przypominający rakietkę używaną w tenisie stołowym oraz odpowiednio przygotowane boisko. Grać można na każdej dostępnej powierzchni, na piasku, trawnikach, dywanie. Jednak w przypadku oficjalnych zawodów, powierzchnia boiska powinna być płaska, gładka, jak na przykład parkiet w sali gimnastycznej. Wymiary boiska to 12,5 metra długości, na 6 metrów szerokości. W Bocci wyróżnia się rozgrywki indywidualne, w parach oraz drużynowe. We wszystkich trzech rodzajach mogą uczestniczyć zawodnicy obu płci, bez względu na wiek. W zależności od rodzaju rozgrywki zawodnikom może przysługiwać pomoc tak zwanego sportowego asystenta. Mecze składają się z odpowiedniej liczby rund (z limitem czasowym). W przypadku gdy mecz miałaby zakończyć się remisem, rozgrywana jest dodatkowa runda.

DYSCYPLINA PARAOLIMPIJSKA

Celem gry jest wrzucenie na boisko bili białej, a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej ilości bil jednego koloru. Zawodnik rozpoczynający grę wyrzuca na boisko bilę białą i dorzuca swoją bilę jak najbliżej białej. Potem zagrywa przeciwnik. Następnie rzuca zawodnik tej drużyny, której bila znajduje się dalej od bili przeciwnika w stosunku do bili białej. Zawodnicy rzucając bile mogą przesuwać znajdujące się bile w grze, rozbijać ustawione już układy bil, starając się umieścić jak najwięcej bil swojego koloru przy Jacku. Boccia jest grą zachęcającą do myślenia, taktycznego planowania rozgrywki i prób przewidywania zagrań przeciwnika. W momencie wyrzucenia przez zawodników wszystkich bil kolorowych, następuje zakończenie rundy i podliczenie punktów. Punkty w danej rundzie otrzymuje Strona, której bile znajdują się bliżej Jacka niż najbliższa bila Strony przeciwnej. Strona otrzymuje po jednym punkcie za każdą taką bilę. Wynik zapisywany jest w specjalnym protokole meczu. Jak w każdej dyscyplinie, również w Bocci w momencie złamania reguł gry, stosuje się różnego rodzaju kary: bile karne, usunięcie bili z boiska, ostrzeżenie i wykluczenie z gry. Wymienione kary mogą występować pojedynczo, lub w różnych połączeniach. Przepisy można znaleźć: Zakładka „dokumenty” www.bisfed.com

Skip to content