Boccia

Organizacja Imprez Sportowych

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Termin realizacji projektu: 01.04.2023-30.06.2023

Wartość dofinansowania: 70 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 75 040,00zł

Cel i opis: Stworzenie warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami zwiększenie uczestnictwa w sporcie, włączenie społeczne i wyrównanie szans w dostępnie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. Organizacja turnieju promującego boccię pn. „BocciaPromo’2023”

 

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Termin realizacji projektu: 01.04.2022-30.11.2022

Wartość dofinansowania: 60 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 64 480,00zł

Cel i opis: Udział w Imprezach sportowych. Współzawodnictwo sportowe – na turnieju promującym Boccię pn. Turniej BocciaPromo’2022 w Wągrowcu.

 

ZADANIA ZREALIZOWANE:

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Nazwa zadania: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Termin realizacji projektu: 01.04.2021-31.07.2021

Wartość dofinansowania: 60 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 66 210,00zł

Cel i opis: Udział w  Imprezach sportowych. Współzawodnictwo sportowe – na turnieju promującym Boccię pn. BocciaPromo’2021 w Wągrowcu.

Skip to content