Boccia

Organizacja Imprez Sportowych

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Termin realizacji projektu: 01.04.2022-30.11.2022

Wartość dofinansowania: 60 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 64 480,00zł

Cel i opis: Udział w Imprezach sportowych. Współzawodnictwo sportowe – na turnieju promującym Boccię pn. Turniej BocciaPromo’2022 w Wągrowcu.

 

ZADANIA ZREALIZOWANE:

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Nazwa zadania: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Termin realizacji projektu: 01.04.2021-31.07.2021

Wartość dofinansowania: 60 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 66 210,00zł

Cel i opis: Udział w  Imprezach sportowych. Współzawodnictwo sportowe – na turnieju promującym Boccię pn. BocciaPromo’2021 w Wągrowcu.

Skip to content