Boccia

Organizacja Zajęć Sekcji Sportowych

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH

Termin realizacji projektu: 01.06.2023-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 70 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 83 680,00zł

Cel i opis: Zwiększenie uczestnictwa w sporcie osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w systematycznych grupowych zajęciach Bocci.

 

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Termin realizacji projektu: 01.04.2022-30.11.2022

Wartość dofinansowania: 60 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 64 480,00zł

Cel i opis: Zwiększenie uczestnictwa w sporcie osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w systematycznych grupowych zajęciach Bocci.

 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE:

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Nazwa zadania: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH

Termin realizacji projektu: 01.03.2021-31.12.2021

Wartość dofinansowania: 60 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 67 938,00zł

Cel i opis: Zwiększenie uczestnictwa w sporcie osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w systematycznych grupowych zajęciach Bocci.

Skip to content