Boccia

Ogólnopolski System Treningów

Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: OGÓLNOPOLSKI SYSTEM TRENINGÓW BOCCI

Termin realizacji: 01.04.2023-31.03.2026

Wartość dofinansowania: 2 596 800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 791 377,05 zł

Cel i opis: Wykorzystanie treningu sportowego w dyscyplinie paraolimpijskiej Boccia – w celu zwiększenia motywacji osób z najcięższymi niepełnosprawnościami do osiągnięcia sukcesu w sporcie i innych dziedzinach życia. Pokonywanie barier społecznych, psychofizycznych oraz rozwój sprawności i samodzielności 72 osób z niepełnosprawnościami. Pozyskanie zawodników do systematycznego uprawiania aktywności ruchowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polska Boccia 

PFRON – środki finansowe na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: OGÓLNOPOLSKI SYSTEM TRENINGÓW – 2021

Termin realizacji projektu: 01.04.2021-31.03.2022

Wartość dofinansowania: 540 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 568 534,62zł

Cel i opis: Pokonywanie barier społecznych, psychologicznych oraz fizycznych, zwiększenie sprawności i samodzielności 72 osób  z niepełnosprawnością, z ośmiu województw poprzez udział w systematycznych zajęciach sportowych Bocci. Celem projektu jest również pozyskanie większej liczby ON do systematycznego uprawiania aktywności ruchowej w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 r.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polska Boccia 

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: Ogólnopolski system treningów Bocci – 2022

Termin realizacji projektu: 01.04.2022-31.03.2023

Wartość dofinansowania: 547 670,00zł

Całkowita wartość zadania: 558 718,20zł

Cel i opis: Wykorzystanie treningu sportowego w dyscyplinie paraolimpijskiej Boccia – w celu zwiększenia motywacji osób z najcięższymi niepełnosprawnościami do osiągnięcia sukcesu w sporcie i innych dziedzinach życia. Pokonywanie barier społecznych, psychofizycznych oraz rozwój sprawności i samodzielności 72 osób z niepełnosprawnościami. Pozyskanie zawodników do systematycznego uprawiania aktywności ruchowej.

Skip to content