Boccia

Środki Budżetu Państwa

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego, polegającego na przyznawaniu stypendiów sportowych, ze środków finansowych budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania: PRZYGOTOWANIA ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ DO UDZIAŁU W IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH, IGRZYSKACH GŁUCHYCH, MISTRZOSTWACH ŚWIATA I EUROPY W 2023 ROKU

Termin realizacji projektu: 01.01.2023-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 179 634,00zł

Całkowita wartość zadania: 179 660,00zł

Cel i opis: Wypłata stypendiów sportowych dla członków Kadry Narodowej w Bocci w roku 2023.

 

ZADANIA ZREALIZOWANE

w 2022:

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego, polegającego na przyznawaniu stypendiów sportowych, ze środków finansowych budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania: PRZYGOTOWANIA ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ DO UDZIAŁU W IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH, IGRZYSKACH GŁUCHYCH, MISTRZOSTWACH ŚWIATA I EUROPY W 2022 ROKU

Termin realizacji projektu: 01.01.2022-31.12.2022

Wartość dofinansowania: 291 027,00zł

Całkowita wartość zadania: 291 050,00zł

Cel i opis: Wypłata stypendiów sportowych dla członków Kadry Narodowej w Bocci w roku 2022.

 

Skip to content