Boccia

Antydoping

Światowa i „Polska Boccia” tylko pozornie wydają się być dalekie od zagrożenia dopingiem. Widać wyraźnie , że ryzyko dopingu nieświadomego, związanego z bardzo wysokim odsetkiem zawodników zażywających różnorodne leki akurat w naszym sporcie jest bardzo wysokie. BISFed obowiązkowo we wszystkich międzynarodowych zawodach rankingowych na świecie zleca badania antydopingowe ( http://www.bisfed.com/about-boccia/anti-doping/ W Poznaniu przeprowadziliśmy je w 2015 i 2017 roku przy okazji organizacji World Open i Regional Open.

W Polsce sprawami antydopingu zajmuje się Polska Agencja Antydopingowa POLADA ( www.antydoping.pl)

Kontrole antydopingowe towarzyszące imprezom sportowym czy obecne w systemie obozowego szkolenia sportowego stały się dla zawodników, trenerów, organizatorów i pozostałych uczestniczących w życiu sportowym osób powszechnością. Ich przeprowadzanie nie budzi żadnej sensacji i traktowane jest jako naturalne uzupełnienie obowiązków każdego sportowca. W kontekście przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego to zawodnik jest odpowiedzialny za to, co zostanie wykryte w jego próbce, a nieświadomość i niewiedza nie zwalniają go od tej odpowiedzialności.

Polska Agencja Antydopingowa oraz akredytowane przez Światową Agencję Antydopingowa warszawskie Laboratorium Antydopingowe przy Instytucie Sportu PIB funkcjonują według międzynarodowych standardów i dają pełną gwarancję bezstronności badań antydopingowych oraz bezpieczeństwa i ochrony wszystkich danych z nią związanych.

Polska Agencja Antydopingowa realizuje program edukacyjny w zakresie poszerzania wiedzy dotyczącej zjawiska dopingu w sporcie. Organizacjami, z którymi stale współpracuje są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Federacja Sportu Młodzieżowego, polskie związki sportowe oraz inne organizacje, które wspierają program lub są nim zainteresowane. Program skierowany jest do trzech grup odbiorców. Pierwszą, są sportowcy uprawiający sport wyczynowy (kwalifikowany), ich trenerzy oraz personel medyczny. Drugą grupą są młodzi zawodnicy o niesprecyzowanych jeszcze planach dotyczących swojej kariery, ich trenerzy oraz rodzice. Najszerszą grupę odbiorców stanowi młodzież gimnazjalna i licealna, która w szczególny sposób narażona jest na problem dopingu oraz na stosowanie suplementów diety bez wymaganej wiedzy i kontroli.

Na sportowych arenach rozstawiany jest specjalny mobilny punkt edukacyjny, w którym można otrzymać materiały edukacyjne, przewodnik zawodnika, wziąć udział w quizie antydopingowym lub skorzystać z konsultacji ekspertów antydopingowych. Taki punkt działał w czasie Mistrzostw Polski w Bocci w Głogowie w grudniu 2017 roku. Wszyscy kadrowicze mieli obowiązek przejścia quizu , także pozostali zawodnicy mogli w nim wziąć udział.

Skip to content