Boccia

Polska Liga Bocci

PFRON – środki finansowe na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Nazwa zadania: POLSKA LIGA BOCCI 2021

Termin realizacji projektu: 01.04.2021-31.12.2021

Wartość dofinansowania: 301 392,00zł

Całkowita wartość zadania: 377 409,69zł

Cel i opis: Pokonywanie barier fizycznych, społecznych i stworzenie równych szans podejmowania aktywności w różnych dziedzinach życia osobom z najcięższymi dysfunkcjami narządu ruchu. Rozwój ich sprawności psychofizycznej i integracyjnej, społecznej poprzez uczestnictwo w Polskiej Lidze Bocci. Wyłonienie Mistrzów kraju i Reprezentacji Narodowej, promocja Bocci jako atrakcyjnej i efektywnej aktywności sportowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polska Boccia 

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces ”

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Nazwa zadania: Polska Liga Bocci – Mistrzostwa Polski 2022

Termin realizacji projektu: 01.04.2022-31.12.2022

Wartość dofinansowania: 339 094,00 zł

Całkowita wartość zadania: 397 828,90 zł

Cel i opis: Wykorzystanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie paraolimpijskiej – Boccia – w celu zwiększenia motywacji osób z najcięższymi niepełnosprawnościami do osiągnięcia sukcesu w sporcie i innych dziedzinach życia; rozwoju sprawności psychofizycznej i integracji społecznej. Wyłonienie Mistrzów kraju i reprezentacji narodowej, promocja Bocci jako atrakcyjnej i efektywnej aktywności sportowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polska Boccia 

Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Nazwa zadania: POLSKA LIGA BOCCI – MISTRZOSTWA POLSKI 2023

Termin realizacji: 01.04.2023-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 364 600,00 zł

Całkowita wartość zadania: 442 764,00 zł

Cel i opis: Wykorzystanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie paraolimpijskiej – Boccia – w celu zwiększenia motywacji osób z najcięższymi niepełnosprawnościami do osiągnięcia sukcesu w sporcie i innych dziedzinach życia; rozwoju sprawności psychofizycznej i integracji społecznej. Wyłonienie Mistrzów kraju i reprezentacji narodowej, promocja Bocci jako atrakcyjnej i efektywnej aktywności sportowej.

 

4 turnieje:

Turniej I – Wągrowiec, 13-16.04.2023 r.

Turniej II – Zamość, 02-05.06.2023 r.

Turniej III – Głogów, 26-29.10.2023 r.

Turniej IV – Wągrowiec, 16-19.11.2023 r

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polska Boccia 

Skip to content