Boccia

Link : https://poznan.tvp.pl/1710151/wiadomosci-sportowe czas od : do 00:05:56 do 00:06:10

Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego #umwwhttps://www.umww.pl/ , https://www.facebook.com/umwwpl Miasta Poznań #poznanwspiera ; http://bip.poznan.pl/ , PFRON #PFRON,https://www.facebook.com/fundusz.pfron i Ministerstwa Sportu i Turystyki # MSiT https://pl-pl.facebook.com/MSiT.GOV/

Skip to content