Boccia

W Wiadomościach Sportowych TVP Poznań redaktor Zenon Milczewski tym razem złożył wizytę w siedzibie Startu, która od czerwca ubiegłego roku jest również  siedzibą Polskiego Związku Bocci.

15 czerwca 2015 r. w rejestrze stowarzyszeń pod numerem 0000562858 został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Polski Związek Bocci z siedzibą w Poznaniu. Po uprzednim wydaniu zgody na jego utworzenie przez Ministra Sportu i Turystyki nasza dyscyplina przyjęła formę organizacyjną polskiego związku sportowego. PZBoccia  jest pierwszym w Polsce całkowicie samodzielnym i  niezależnym związkiem sportu paraolimpijskiego.

Link : http://poznan.tvp.pl/23763367/26012016

Czas od 04:12 do 06:05

Skip to content