Boccia

Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze od 10-ciu lat skutecznie propaguje i rozpowszechnia boccię w województwie lubuskim. Ta paraolimpijska dyscyplina sportowa, poza tym, że daje szansę sportowej rywalizacji najbardziej poszkodowanym osobom z niepełnosprawnościami, również na najwyższym światowym poziomie, jest także wspaniałą grą integracyjną dla wszystkich.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu boccią w naszym województwie, zielonogórski „Start” zorganizował bezpłatne szkolenie z zakresu regulaminu systemu gry w boccię, najnowszych międzynarodowych przepisów gry jak i praktycznego ich zastosowania i zasad prowadzenia zajęć.

Teoretyczną i praktyczną część dotyczącą przepisów gry poprowadził Lech Sulimierski, certyfikowany instruktor i sędzia Bocci, wskazówki dotyczące zasad prowadzenia zajęć przedstawił Łukasz Tarnawski – instruktor sportu osób niepełnosprawnych w bocci.

W szkoleniu udział wzięło 28 przedstawicieli Stowarzyszeń, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Opiekuńczych, Szkół z Zielonej Góry, Żar, Żagania, Nowej Soli i Sławy. Wśród nich osoby, które chciały się zapoznać od podstaw z przepisami i zasadami gry oraz Ci, którzy prowadzą zajęcia Bocci od lat i poznawali najnowsze przepisy. Wszyscy otrzymali Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Wysoka frekwencja oraz zainteresowanie i zaangażowanie uczestników szkolenia bardzo dobrze rokują na dalsze rozpowszechnianie i rozwój Bocci w województwie lubuskim.

Skip to content