Boccia

W jakim kierunku będzie rozwijać się światowy system współzawodnictwa w Bocci w najbliższej przyszłości ? Na to pytanie BISFed (Światowa Federacja Sportowa Bocci ) starała się odpowiedzieć w czasie Walnego Zgromadzenia w Povoa w listopadzie 2019 roku. BISFed na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków zdefiniował problemy związane z systemem i sposoby ich rozwiązania. Także PZBocci zgłosił szereg propozycji zmian w systemie.

Na podstawie ankiet przeprowadzono analizę SWOT która określiła :
Silne strony systemu:
• Większość członków BISFed jest nastwiona pozytywnie i popiera obecny system
• Członkowie są szczególnie pozytywnie nastawieni do światowego systemu rankingowego i poziomów współzawodnictwa
Słabe strony systemu:
• Każdy Region (np. Afryka ) ma problemy związane z granicami regionów w których Boccia jest uprawiana . Usunięcie granic regionalne i rozszerzenie możliwości uczestnictwa zawodników spoza regionów powinno przezwyciężyć te problemy
Możliwości:
• Wprowadzenie w rozgrywkach indywidualnych konkurencji osobno dla mężczyzn i kobiet powinno powiększyć pule medali paraolimpijskich
• Wprowadzenie sugerowanych zmian w organizacji i zasadach uczestnictwa w zawodach rangi World Open i Regional Open

Planowane rozwiązania światowego systemu współzawodnictwa w Bocci w latach 2021-2024 :

• Zachować bez zmian kategorie : Igrzyska Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Kontynentalne
• World Open przekształcić w Puchar Świata a Regional Open w Międzykontynentalny Challange (Intercontinental Challenger Series )
• Wprowadzić nowy poziom rozgrywek „Development&Youth ” z międzynarodowymi Zawodami Młodzieżowymi i Zawodami Pozarankingowymi
• Wprowadzić w rozgrywkach indywidualnych konkurencje osobno dla mężczyzn i kobiet
• Wprowadzić pary mieszane BC3 i BC4 składające się z jednego mężczyzny i jednej kobiety
• Wprowadzić drużynę mieszaną BC1 / 2 składającą się co najmniej z jednego mężczyzny i jednej kobiety i co najmniej jednego zawodnika BC1
• Wprowadzić kategorię : PQT – Turniej Kwalifikacyjny do Igrzysk Paraolimpijskich ( PTK )
• Wprowadzić bezpośrednie kwalifikacje (sloty) do World Open/ Igrzysk Paraolimpijskich i /lub do Turnieju Kwalifikacyjnego do Igrzysk Paraolimpijskich

Jaka zajęta pozycja w rankingu i wyniki jakich zawodów będą kwalifikować do startów :

2021 Mistrzostwa kontynentalne :
– Pozycja rankingowa od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020r.
2022 Mistrzostwa Świata:
– Wyniki zawodów regionalnych z 2021r.
– Pozycja rankingowa od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021r.
2023 Mistrzostwa kontynentalne :
– Pozycja rankingowa od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022r.
2024 Paraolimpijski Turniej Kwalifikacyjny:
– Wyniki zawodów regionalnych 2023 (dla jeszcze niezakwalifikowanych)
– Pozycja rankingowa od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023r.
2024 Igrzyska Paraolimpijskie:
– Wyniki zawodów regionalnych 2023
– Wyniki Paraolimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego 2024
– Ranking z 30 kwietnia 2024 roku (tylko Paraolimpijski Turniej Kwalifikacyjny daje punkty rankingowe przed 30 kwietnia)

Skip to content