Boccia

Polski Związek Bocci nawiązał współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych. Związek jest zainteresowany opisaniem i włączeniem kwalifikacji naszych szkoleniowców do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji a szczegółowiej do Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS).

SRKS jest branżową interpretacją Polskiej Ramy Kwalifikacji, czyli narzędzia, które na 8 poziomach porządkuje wszystkie kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa) istniejące w Polsce, zdobyte w różny sposób i w różnych miejscach, a jednocześnie umożliwia ich odniesienie do kwalifikacji funkcjonujących w całej Europie. SRKS obejmuje kwalifikacje kadr sportu, tj. trenerów, instruktorów, animatorów i inne kwalifikacje, potwierdzające przygotowanie do realizacji zajęć sportowych lub procesu treningowego w sporcie.

9 stycznia w Warszawie (na 32 piętrze Golden Floor Tower) odbyło się spotkanie z Zespołem Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uczestniczyli w nim prezesi PZBocci, a także Piotr Marek, który koordynuje z ramienia Instytutu Sportu programem SRKS.

http://www.srks.pl/
www.ibe.edu.pl

Skip to content