Boccia

POZNAŃ 2024 WORLD BOCCIA CHALLENGER

POZNAŃ 2024 WORLD BOCCIA CHALLENGER

Poznań, 25 czerwca – 1 lipca 2024

Poznań ponownie będzie gospodarzem światowych zawodów Bocci. W Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej odbędzie się prestiżowy turniej „Poznań’2024 World Boccia Challenger”. Wydarzenie organizowane jest przez Polski Związek Bocci we współpracy z World Boccia (Światową Federacją Sportową Bocci) – organizacją odpowiedzialną za zarządzanie tym sportem z ramienia Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC). Patronaty Honorowe na turniejem objęli Polski Komitet Paralimpijski i Politechnika Poznańska. Poznański Challenger będzie jednym z ostatnich tegorocznych turniejów rozgrywanych przed Igrzyskami Paralimpijskimi w Paryżu dlatego przyciąga uwagę światowej czołówki Bocci. W turnieju wystartuje ponad 100 zawodników z 20 krajów z czterech kontynentów, w tym reprezentacja Polski.

Boccia jest jednym z najszybciej rozwijających się sportów paralimpijskich. Celem gry jest umieszczenie bili swojego koloru jak najbliżej białej bili zwanej jack’iem, co przypomina zasady włoskiej gry w boule czy francuskiej petanque. W Boccie grają osoby z najcięższymi niepełnosprawnościami. W Międzynarodowym Komitecie Paralimpijskim zawodnicy Bocci należą do grupy AHSN – Sportowców Wymagających Wysokiego Wsparcia w większości czynności życiowych, w tym samoobsługowych, a także w szkoleniu i grze. Boccia jest dyscypliną wymagającą dużej precyzji, skupienia oraz strategicznego myślenia. Jeden dobrze wykonany rzut może diametralnie zmienić przebieg meczu. Kluczowymi elementami sukcesu są inteligencja zawodników, matematyczna pamięć, strategia oraz tysiące godzin intensywnych treningów.

„Polska Boccia” zajmuje ważne miejsce na światowej mapie tego sportu. Poznańskie turnieje cieszą się uznaniem w świecie Bocci dzięki świetnej organizacji i opinii Poznania jako miasta przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.

Uroczyste otwarcie turnieju odbędzie się we wtorek, 25 czerwca o godzinie 14:00 w hali Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 4.

Zapraszamy serdecznie do udziału i kibicowania najlepszym zawodnikom Bocci z całego świata.

Kontakt dla mediów:

Romuald Schmidt

Event director

+48602614892

r.schmidt@paralympic.org.pl

POZNAŃ 2024 WORLD BOCCIA CHALLENGER

Poznań, June 25 – July 1, 2024

Poznań will once again host the world Boccia competition. The prestigious „Poznań 2024 World Boccia Challenger” tournament will take place at the Poznań University of Technology Sports Center. The event is organized by the Polish Boccia Association in cooperation with World Boccia, the organization responsible for managing this sport under the International Paralympic Committee (IPC). The tournament is under the honorary patronage of the Polish Paralympic Committee and the Poznań University of Technology. The Poznań Challenger will be one of the last tournaments held this year before the Paralympic Games in Paris, attracting the attention of the world’s Boccia elite. Over 100 athletes from 20 countries across four continents, including the Polish national team, will compete in the tournament.

Boccia is one of the fastest-growing Paralympic sports. The objective of the game is to place your colored ball as close as possible to the white ball called the jack, similar to the principles of the Italian game of bocce or the French game of pétanque. Boccia is played by individuals with the most severe disabilities. In the International Paralympic Committee, Boccia athletes belong to the AHSN group – Athletes with High Support Needs in most daily activities, including self-care, training, and playing. Boccia requires great precision, concentration, and strategic thinking. A single well-executed throw can dramatically change the course of a match. Key elements of success include the athletes’ intelligence, mathematical memory, strategy, and thousands of hours of intense training.

„Polska Boccia” holds an important place on the global map of this sport. Poznań’s tournaments are highly regarded in the Boccia world for their excellent organization and the city’s reputation as being friendly to people with disabilities.

The ceremonial opening of the tournament will take place on Tuesday, June 25 at 2:00 PM in the hall of the Poznań University of Technology Sports Center at 4 Piotrowo Street.

We cordially invite you to participate and cheer on the best Boccia players from around the world.

Contact for media:

Romuald Schmidt

Event director

Phone: +48 602 614 892

Email: r.schmidt@paralympic.org.pl

Skip to content