Boccia

Polska wersja nowych „Międzynarodowych przepisów Bocci BISFed 2021-2024”

Polska wersja nowych „Międzynarodowych przepisów Bocci BISFed 2021-2024” znalazła się już na WorldBoccia web: https://www.worldboccia.com/about-boccia/rules/

Skip to content