Boccia

Polska Agencja Antydopingowa (https://www.antydoping.pl/) przyjechała do Głogowa na Mistrzostwa Polski w Bocci ze specjalną prezentacją, aby na miejscu promować wśród uczestników idee „ GRAM CZYSTO”. Zawodnicy zaznajomili się z zasadami antydopingu uczestnicząc w atrakcyjnych testach online.

W Polskim Związku Bocci sprawy dopingu są traktowane bardzo poważnie, ponieważ z racji specyfiki sportowców istnieje spore prawdopodobieństwa nieświadomego jego użycia.

Co to jest POLADA?

Została powołana w lipcu 2017 roku. Nowa ustawa, nie tylko nakazuje nakładanie na osoby zaangażowane w dopingowy proceder, rutynowych w obrębie sportu, sankcji dyscyplinarnych, lecz również przewiduje odpowiedzialność karną.

Karze podlegać będzie także osoba, której zostanie udowodnione prowadzenie obrotu zabronionymi substancjami. Tak samo odpowiadać może ten, kto podawał zabroniony środek zawodnikowi bez jego wiedzy lub wprowadził go na polski rynek.

Ustawa przewiduje, że osoba, której zostanie udowodnione podanie małoletniemu zabronionej substancji, podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Dotychczas polskie związki sportowe miały osobne struktury, które zajmowały się oceną, czy był stosowany doping i karaniem winnych. Ustawa oddaje te kompetencje wyłącznie POLADA. Agencja współpracować będzie z policją, strażą graniczną oraz izbą celno-skarbową. Ma to na celu wyeliminowanie zorganizowanego handlu środkami niedozwolonymi.

Skip to content