Boccia

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Napotkaliśmy trudności związane z aktualizacją bazy danych zawodników. Sami najlepiej rozumiemy, jak natłok pracy ogranicza realizację dodatkowych obowiązków, ale kiedy trzeba, to warto się „spiąć”.

Jeszcze raz bardzo prosimy zarządzających organizacjami lub szkoleniowców o przesłanie danych w układzie takim, jak na załączonym zdjęciu.

Zestawienie dotyczy zarówno zawodników już sklasyfikowanych jak i niesklasyfikowanych, a także osób, które uprawiają Boccię rekreacyjnie (oczywiście dane osobiste będą chronione i zastrzeżone wyłącznie do użytku wewnętrznego Polskiego Związku Bocci oraz Polskiej Federacji Bocci Niepełnosprawnych).

Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy zestawienia tylko z nast. organizacji:

PAMARA – LUBLIN

KONAR – WARSZAWA

NADZIEJA ŻYCIA – INOWROCŁAW

CISI PRACOWNICY KRZYŻA – GŁOGÓW

FUNDACJA SZKOŁA BEZ BARIER – KRAKÓW

 

Dziękujemy serdecznie! A od pozostałych oczekujemy na szybką reakcję.

 

Ze sportowym pozdrowieniem,

 

Romuald Schmidt

Prezes

Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych

Polski Związek Bocci – Polish Boccia Association

Mail: office@polskaboccia.pl

Skip to content