Boccia

Damian Iskrzycki konsekwentnie realizuje cel najważniejszy dla każdego sportowca – zdobywanie kwalifikacji do Igrzysk . Ciężka praca przynosi mu nie tylko satysfakcję z sukcesów w kraju i zagranicą ale przekłada się na wymierne korzyści. Właśnie odebrał z rąk Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki nominację do programu #Team100. Wsparcie Ministerstwa na pewno przybliży Damianowi osiągnięcie ambitnego celu.

#Team100 jest programem Ministerstwa Sportu i Turystyki
https://www.facebook.com/MSiT.GOV/ oraz Polskiej Fundacji Narodowej, realizowanym we współpracy z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. Główny cel projektu to wsparcie młodych, polskich i perspektywicznych sportowców, członków kadr narodowych w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich , którym oprócz szkolenia związkowego jest zapewniana dodatkowa, indywidualna ścieżka finansowania.

Programem do tej pory objętych było 202 zawodników. Sukces inicjatywy zadecydował o zwiększeniu liczby beneficjentów do 250. Rozszerzenie programu #Team100 o kolejne 48 osób to ogromna szansa dla naszego kraju na następne sukcesy sportowe.

Beneficjenci objęci programem w każdym roku otrzymują wsparcie w wysokości ok. 40 tysięcy złotych, którymi refundują np. opiekę lekarską, suplementację, zakup sprzętu, studia, wynajem mieszkania.

Więcej: https://www.facebook.com/MSiT.GOV/

Skip to content