Boccia

PFRON zaprasza na kompleksową rehabilitację do „WIELSPIN-u” w Wągrowcu

Szanowni Państwo

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Przypominamy, że projekt realizowany jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

Aktualnie funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Każdy uczestnik projektu przed rozpoczęciem rehabilitacji poddawany jest testom na obecność koronawirusa. 

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Jego beneficjentami są zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie. Projekt skierowany jest także do osób z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowanych do podjęcia pracy, które dotychczas nie funkcjonowały na rynku pracy. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest jednak wymagane, jak również nie istnieje górna granica wieku.

Istotne jest to, że potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech modułach:

· zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;

· psychospołecznym – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;

· medycznym – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie. Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji to 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do roku.

Zgłoszenia od potencjalnych uczestników projektu z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego przyjmowane są w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkie osoby, które chciałyby zdobyć więcej informacji w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z Panią Patrycją Królak z Oddziału Wielkopolskiego PFRON:

· tel.: 505 449 767;

· e-mail: pkrolak@pfron.org.pl

Projekt Kompleksowej Rehabilitacji – ulotka informacyjna

Skip to content