Boccia

Obóz Sportowy Bocci 2023…

W niedzielę (tj. 16.04.2023) w „Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym WIELSPIN” w Wągrowcu rozpoczął się Obóz Sportowy Bocci organizowany przez Polski Związek Bocci, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obóz jest realizowany w ramach promowania sportu powszechnego w tym dyscypliny paraolimpijskiej jaką jest Boccia. Podczas zajęć sportowych realizowanych na obozie, zawodnicy mają okazję do zgłębiania swojej wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie gry w boccię. Plan obozu zawiera również udział uczestników w m.in. zajęciach na pływalni, zajęciach ogólnorozwojowych oraz zajęciach z zakresu innych dyscyplin sportu adaptowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obóz sportowy Bocci dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki – https://www.gov.pl/web/sport

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „WIELSPIN” – https://osrodek.wielspin.pl/

Polski Związek Bocci – https://polskaboccia.pl/

Skip to content