Boccia

W dniu 15.11.2019 Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Sportowego „Polski Związek Bocci” wybrało nowy Zarząd w składzie:

  • Romuald Schmidt – Prezes
  • Beata Dobak-Urbańska – Wiceprezes
  • Ireneusz Klimek – Członek
  • Andrzej Maciejewski – Członek
  • Łukasz Tarnawski – Członek

oraz nową Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Krystyna Gromanowska – Przewodnicząca
  • Małgorzata Szkudlarska – Członek
  • Maria Stachowiak – Członek
Skip to content