Boccia

Publikujemy obowiązujący wzór :

 

„Formularza zgody zawodnika BOCCI na badania klasyfikacyjne PFBN”

Dokument można pobrać z :

https://www.dropbox.com/s/6i9rg77xdbcn6j3/
Formularz%20zgody%20zawodnika%20%20BOCCI
%20na%20badania%20%20klasyfikacyjne%20%20
PFBN%202014%20FINALNY.pdf?dl=0

 


Informujemy , że ws. klasyfikacji w Bocci należy kontaktować się z kol. Dariuszem Borowcem
mail : dborowiec@op.pl

 

Skip to content