Boccia

Boccia na czele tabeli .

Konkurs PFRON  NR 15 rozstrzygnięty – mamy  wyniki oceny merytorycznej wniosków z celu programowego nr 3. Na to wyniki czekała cała Polska !

Na liście rankingowej projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 3 – „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” – znalazło się 151 projektów ( 35 projektów zweryfikowano negatywnie ).  Wśród projektów ocenionych pozytywnie i do tego jeszcze bardzo wysoko – jest jeden, ważny dla rozwoju Bocci w Polsce w 2015 roku .

Projekt „Polska Liga Bocci – Finał Mistrzostw Polski w Bocci” złożony przez poznański START otrzymał aż 44 punkty, znajduje się na 25 miejscu – ex aequo z 9-ma tak samo ocenionymi projektami . Najlepiej oceniony w konkursie projekt otrzymał 46 punktów a najgorzej 10.  Ponieważ Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych z powodów konkursowych ograniczeń regulaminowych  wniosku składać w tym roku jeszcze nie mogła,  wniosek złożył SSR „Start” Poznań – członek założyciel Federacji.

Taka jest statystyka konkursu –  jak widać  dla Bocci i wnioskodawcy  bardzo dobra !!

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości zostanie podana niezwłocznie po jej podjęciu. Musimy zatem jeszcze cierpliwie poczekać na tą kluczową  decyzję Zarządu PFRON.

 

Więcej na : http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2590,KONKURS-NR-15-wyniki-oceny-merytorycznej-wnioskow-cele-programowe-3-4-i-5.html

Skip to content