Boccia

Otwarcie Mistrzostw uzyskało bardzo odświętną oprawę. Swoją obecnością zaszczycili je liczni goście m.in. : Prezydent Miasta Zamościa Andrzej Wnuk, Jerzy Dębski dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON , Małgorzata Jagoda dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” i Piotr Błażewicz reprezentujący Wojewodę Lubelskiego.
Brawami powitani zostali sportowcy, trenerzy i asystenci, reprezentanci:
Beskidzkiego Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start” w Bielsku-Białej
Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego „Szansa-Start” w Gdańsku
Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach
Stowarzyszeni Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Ich Rodzin i
Przyjaciół „PROMETEUS” W Konopiskach
Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie
Stowarzyszenia Klub Integracyjny w Nowym Sączu
Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start” w Poznaniu
Klubu Sportowego KONAR w Warszawie
Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl we Włoszczowej
Integracyjnego Klubu Sportowego „Zieloni” w Zielonej Górze
Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start” w Zielonej Górze
i gospodarza :
Aktywnego Klub Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu

W trakcie otwarcia miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia Pucharu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia odzyskania niepodległości . Prezydent scedował honor przyznania Pucharu na Zarząd Polskiego Związku Bocci. Puchar przyznaliśmy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu -organizacji niezwykle zasłużonej dla powstania i rozwoju Polskiej Bocci, organizacji która od ponad 15 lat nam towarzyszy. Puchar odebrała Pani Dyrektor Małgorzata Jagoda, która przekazała go w ręce Ireneusza Klimka i jego zespołu, osób od wielu lat głęboko zaangażowanych w rozwój zamojskiej a także ogólnopolskiej Bocci.
Oficjalnego otwarcia dokonał Andrzej Wnuk – Prezydent miasta Zamość . Na zakończenie uczestnicy obejrzeli wzruszającą inscenizację legendy o „szwedzkim stole” w wykonaniu uczniów Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem”.
FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI BOCCI
pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość
ZAMOŚĆ 16 -19 listopada 2018

Organizatorzy :
PZBocci
polskaboccia.pl
AKS-ON Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu http://www.sportmpd.spdn.pl/
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu http://www.spdn.pl/
Finansowanie :
Ministerstwo Sportu i Turystyki
https://www.facebook.com/MSiT.GOV/
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
https://www.facebook.com/fundusz.pfron/
Polski Związek Bocci jest członkiem
https://www.facebook.com/polskikomitetparaolimpijski/
Partnerzy, wspomagający :
http://www.zamosc.pl/
https://www.lubelskie.pl/
http://www.bocciasport.pl/

Skip to content