Boccia

Mieczysław Nowak – trener Bocci, członek zarządu Polskiej Federacji Bocci, od wielu lat niestrudzenie pracujący społecznie na rzecz rozwoju naszego sportu, mocno związany ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” w Poznaniu, został uroczyście odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Dekoracja miała miejsce w Urzędzie Wojewódzkim, w czasie uroczystości Jubileuszu 25-lecia systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Oddział Wielkopolski PFRON.

Prezydent RP nadaje Krzyż Zasługi osobom, które mają zasługi dla Państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za: ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Skip to content