Boccia

Komunikat dot. badań medycznych w Bocci

w czasie Turnieju Eliminacyjnego do Mistrzostw Polski w Bocci w Konopiskach

maj 2017

 

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony Klubów i Organizacji PZBocci i PFBN, uprzejmie informujemy, że podczas I Turnieju Eliminacyjnego do Mistrzostw Polski w Bocci, który odbędzie się w dniach 25-28 maja w Konopiskach, będzie przeprowadzona Narodowa Klasyfikacja Medyczna Zawodników.

Kluby i Organizacje, które chciałyby zgłosić Zawodników do Klasyfikacji, zobowiązane są do przesłania na adres: office@polskaboccia.pl

  • Formularza zgody zawodnika BOCCI na medyczne badania klasyfikacyjne – dla każdego z zawodników, należy wypełnić na załączonym druku i odesłać do dnia 19 maja, na adres mailowy office@polskaboccia.pl
  • Narodowej Karty Klasyfikacji Bocci – dla każdego z zawodników, należy wypełnić na załączonym druku i odesłać do dnia 19 maja, na adres mailowy office@polskaboccia.pl (pola zaznaczone czerwoną czcionką w pierwszej części wypełnia Zawodnik lub Rodzic/Opiekun, w drugiej części wypełnia Lekarz, ostatnią część wypełnia Klasyfikator, podczas badania klasyfikacyjnego)

 

Ponadto w trakcie badania należy posiadać aktualną dokumentację medyczna, stanowiąca potwierdzenie aktualnego stanu zdrowia.

W przypadku otrzymania klasy startowej, zawodnik będzie mógł startować w zawodach, w uzyskanej klasie, w grupie paraolimpijskiej, od następnych zawodów organizowanych przez PZBocci/PFBN. Na zawodach w Konopiskach będzie miał możliwość startu tylko w grupie integracyjnej.

 

– Ze względu na brak środków na badania (Dariusz Borowiec dojeżdża z Zamościa, pozostali członkowie Komisji z innych miast) uczestnicy muszą pokryć ich koszt. Odpłatność wynosi 150 zł od zawodnika. Wystawione będą rachunki. Jeśli do badań zgłoszonych zostanie więcej niż 8 zawodników, koszt ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

– Dojazd, ewentualne zakwaterowanie i wyżywienie, Kluby organizują na własny koszt (lub w ramach uzyskanych miejsc u Organizatora Eliminacji w Konopiskach).

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Romuald Schmidt

Formularz-zgody-zawodnika-BOCCI-na-badania-klasyfikacyjne-2017

Komunikat-dot-badań-medycznych-w-Bocci-w-Konopiskach-w-maju-2017

Narodowa-Karta-Klasyfikacii-2017

Skip to content