Boccia

Rozpoczął się kolejny etap szkoleń Bocci w amach projektu  – „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia”.   

Projekt, w którym START jest liderem realizowany jest przez 6 organizacji pozarządowych z Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji, Gruzji i oczywiście z Polski, a skierowany do osób niepełnosprawnych,  specjalistów, wolontariuszy, animatorów i osób pracujących na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.  Projekt wykorzystuje dyscyplinę paraolimpijską Boccia, w którejpromowaniu i rozwoju nasze Stowarzyszenie ma wieloletnie doświadczenie.  Priorytetem projektu  jest „promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie”

W harmonogramie  pobytu w Turcji mamy warsztaty szkoleniowe z udziałem ponad 30 osób z  5 krajów zaplanowane w dniach 8-15 października  w mieście Soma. Gospodarzem tego spotkania jest organizacja SOSEV z siedzibą w Soma.

Projekt jest współfinansowany przez Program Erasmus + Sport Unii Europejskiej.

Skip to content