Boccia

5 grudnia 2015  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach gościł po raz kolejny uczestników  MIĘDZYNARODOWEGO INTEGRACYJNEGO TURNIEJU BOCCIA „Prometeus-Barbórkowy” pod honorowym patronatem:   Wojciecha Saługi – Marszałka Województwa Śląskiego  oraz     Jerzego   Żurka –  Wójta Gminy Konopiska
Turniej zorganizowało  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół”Prometeus”

Sportowcy prezentowali bardzo dobry poziom gry . Czasem zawodziła precyzja ale dopisywało szczęście i sprawdzała się taktyka przyjęta przez kapitanów drużyn. Jedna z zawodniczek powiedziała, że „..takie wspólne spotkaniasprzyjają lepszemu  poznaniu się nie tylko na polu  towarzyskim ale i  w rywalizacji sportowej, więc z dużym respektem, koncentracją uwagi i pokorą przystępujemy do każdej rywalizacji w duchu świetnej sportowej zabawy.”

Do historii Turnieju przechodzą finaliści ale wszystkim zawodnikom
gratulujemy sportowej  postawy,  życzymy wytrwałości  i dalszego sportowego rozwoju!

Rezultaty :
w mieszanej kategorii BC-5 BC-2:
I- Rafał Stasiak  – „Prometeus” Konopiska
II- Mariusz Cierpiał  – „Prometeus” Konopiska
III- ŁUkasz Sudoł  – „Prometeus” Konopiska

kat. BC-3 :
I-  Luba Svarnova  Słowacja
II- Miroslav Bielak Słowacja
III- Zbigniew Bednarek „Prometeus” Konopiska

drużynowo
I – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu
II- START Kielce
III- Ekipa Jurajska Częstochowa

Dziękujemy Panu Jerzemu Żurkowi -Wójtowi Gminy Konopiska – za obecność, doping oraz  zainteresowanie  społecznymi  aspektami  ludzi
niepełnosprawnych ,który wraz  z Tamarą Gwóźdź Dyrektor ZSP Hutki i Edwardem Błdygą – Przewodniczącym Rady Gminy  wręczali puchary zwycięzcom składamy podziękowania sponsorom, sędziom i wolontariuszom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak przyjaznej sportowej rywalizacji

Turniej dofinansowany w ramach zadania publicznego ze środków GMINY
KONOPISKA
http://www.prometeus.b3b.pl/index.php?id=wydarzenie&pid=109

Pozdrawiam

Waldemar Trószyński
tel. + 48 603 494 779
www.prometeus.konopiska.pl

Skip to content