Boccia

W siedzibie EACEA w Brukseli 24 czerwca odbył się Kick off meeting ( po polsku – spotkanie wdrożeniowe ) koordynatorów projektów przyjętych do realizacji w programie „Erasmus+ Sport – Collaborative Partnerships”.

W spotkaniu uczestniczyło 39 koordynatorów,  których projekty zostały wybrane z ponad 400 aplikacji. Koordynatorzy poznańskiego „Startu” z projektem : „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia”  znaleźli się w Brukseli w doborowym towarzystwie beneficjentów programu m.in. z uniwersytetów w Oxfordzie, Nawarze, Gloucestershire,  Syddansk , Erlangen Nuernebrg, Amsterdamu, europejskich federacji i komitetów. Spotkanie prowadzone przez dyrektorów i oficerów programu dało możliwość wyjaśnienia skomplikowanych procedur organizacyjnych, finansowych i ewaluacyjnych ale przede wszystkim  dialogu między liderami elitarnych organizacji wdrażających  strategię europejskiej polityki w dziedzinie sportu.

Od ubiegłego roku, po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są również inicjatywy związane ze sportem. Program Unijny „Erasmus+ Sport” zaplanowany jest na siedem lat, czyli do roku 2020. Program oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze sportu w Europie.

Projekty  „Erasmus+ Sport”, muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport) oraz wpisywać się w następujące priorytety:
–       walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
–       promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
–       promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.
Projekty są wdrażane i zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA ) w Brukseli
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Jest oczywiste ,  że nowe możliwości  pozyskania środków unijnych wyzwoliły inicjatywę  wielu instytucji w Europie  i także w Polsce bo kwoty o jakie można wnioskować sięgają setek tysięcy Euro . W ramach konkursu   EACEA otrzymała  406  wniosków  spełniających  kryteria  konkursu w  tym 26 z Polski.

Mieliśmy w Brukseli wielką satysfakcję z naszej pracy bo wykorzystaliśmy wielki potencjał Stowarzyszenia  umożliwiający nam udział w rozwiązywaniu, pozostających dotychczas na marginesie sportu  problemów i dobrych praktyk możliwych do zastosowania w zjednoczonej Europie.

Projekt, w którym START jest liderem realizowany jest przez 6 organizacji pozarządowych z Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji,  Gruzji i oczywiście z Polski, a skierowany do osób z niepełnosprawnością, specjalistów, wolontariuszy, animatorów i osób pracujących na rzecz naszego środowiska. Projekt wykorzystuje dyscyplinę paraolimpijską Boccia, w której promowaniu i
rozwoju  poznańskie Stowarzyszenie ma wieloletnie doświadczenie. Priorytetem projektu  jest ” promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie”. Za kilkanaście dni  zaczynamy organizacją Kick off meetingu w Bułgarii – pierwszy etap projektu. Za chwilę „rusza” dedykowana projektowi strona internetowa. Logotyp projektu i slider zaprojektowane przez niezawodne KIWI GROUP zostały w Brukseli przyjęte bardzo dobrze.

Skip to content