Boccia

Publikujemy wizualizację dresów w jakich będą startować w przyszłym roku
reprezentanci Polski.

Reprezentację wyposaży Polski Komitet Paraolimpijski w ramach  projektu
„Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w
Igrzyskach Paraolimpijskich” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Skip to content