Boccia

II turniej Polskiej Ligii Bocci 2023 w Zamościu

W turnieju startują zawodnicy z 14 klubów Polskiego Związku Bocci a w zawodach integracyjnych z kilku klubów i ośrodków niezrzeszonych.
Turniej dofinansowany jest ze środków PFRON . Patronat honorowy nad turniejem objął Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk. Gospodarzem turnieju jest AKSON Zamość( Aktywny Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych) z Zamościa .
Programy Polskiego Związku Bocci są dofinansowane przez
Skip to content