Boccia

pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość
ZAMOŚĆ 16 -19 listopada 2018

Organizatorzy :
PZBocci
polskaboccia.pl
AKS-ON Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu http://www.sportmpd.spdn.pl/
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu http://www.spdn.pl/
Finansowanie :

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
https://www.facebook.com/fundusz.pfron/

Ministerstwo Sportu i Turystyki
https://www.facebook.com/MSiT.GOV/

Skip to content