Boccia

Gustavo Alvarim z Porto w Portugalii, wizytował obiekty lipcowych zawodów BISFed Regional Open 2017 w Poznaniu.

Delegat Techniczny (TD) jest wyznaczany przez BISFed i odpowiada za przeprowadzenie zawodów od momentu swojego powołania, aż po raport końcowy. TD ma zapewnić, że zawody odbywają się zgodnie z regulaminami BISFed i umową podpisaną przez BISFed z Komitetem Organizacyjnym Zawodów (HOC). TD ma również obowiązek dokonać inspekcji miejsca zawodów przed ich rozpoczęciem, aby zapewnić, że obiekty spełniają wszystkie kryteria.

Skip to content