Boccia

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego, Lubelskiego i Śląskiego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

 

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego, Lubelskiego lub Śląskiego;

 Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszeniową;
  2. wysłać na email Związku: office@polskaboccia.pl lub pocztą tradycyjną na adres Związku: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Związku.

 

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

 

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@polskaboccia.pl

 

Pliki:

Asystent Osobisty osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent osoby z niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent osoby z niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO – Asystent osoby z niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent osoby z niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Skip to content