Boccia

14 grudnia w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie miała miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich”, finansowanego przez PFRON.  W czasie konferencji Łukasz Szeliga – prezes Polskiego  Komitetu  Paraolimpijskiego i Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego  Komitetu Olimpijskiego uroczyście podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy  obydwoma  Komitetami. W otwarciu konferencji brał udział Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.

Konferencję bardzo wzbogacił   pokaz Bocci  z zapraszaniem do gry gości konferencji, prowadzony przez zawodników i asystentów  Klubu Sportowego „Konar” w Warszawie,  wspieranych  przez szkoleniowców Polskiego Związku Bocci.
W imieniu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i Polskiego Związku Bocci serdecznie dziękuję zawodnikom i ich rodzicom z  Klubu Sportowego „Konar” za zaangażowanie i stworzenie wspaniałej  sportowej atmosfery w Centrum Olimpijskim.

Skip to content