Boccia

Organizacja Obozów Sportowych

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania: ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH

Termin realizacji projektu: 01.04.2023-31.05.2023

Wartość dofinansowania: 100 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 114 720,00zł

Cel i opis: Organizacja obozu sportowego promującego Boccię i inne aktywności sportowe dla osób z niepełnosprawnościami. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w sporcie.

 

ZADANIA ZREALIZOWANE:

Program dofinansowania realizacji zadania publicznego, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania: ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH

Termin realizacji projektu: 01.04.2022-31.05.2022

Wartość dofinansowania: 50 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 63 800,00zł

Cel i opis: Organizacja obozu sportowego promującego Boccię i inne aktywności sportowe dla osób z niepełnosprawnościami. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w sporcie.

 

Skip to content