Boccia

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I Turniej Eliminacyjny w Konopiskach 11-14 maja 2018.

POLSKA LIGA BOCCI „Prometeus Cup -2018”

Zawody rozegrane zostaną w grupie paraolimpijskiej (mecze w sobotę i niedzielę 12-13 maja) indywidualnie: w zależności od zgłoszeń w klasach BC1, BC2, BC3, BC4 i BC 5 bez podziału na kategorie płci i wieku. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń zastosowane zostanie łączenie grup np. BC1 + BC4 +BC5). Prawo startu w eliminacjach w tej grupie mają wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz klasę startową przyznaną przez międzynarodowego lub narodowego klasyfikatora medycznego Bocci (w Polsce przez panel Klasyfikacyjny PZBocci), będące zawodnikami zarejestrowanymi w organizacjach zrzeszonych w Polskim Związku Bocci i posiadający aktualna licencje PZBocci.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji dot. zakwalifikowania do zawodów. Termin zgłoszeń wstępnych do poniedziałku 16 kwietnia godz. 12:00. Ostateczna lista uczestników zostanie opublikowana do 20 kwietnia.

UWAGA: warunkiem startu w Mistrzostwach Polski organizowanych w Zamościu w dn. 16-19 XI jest uczestnictwo w minimum dwóch (2) Turniejach Eliminacyjnych w ramach Polskiej Ligi Bocci.

Do rankingu liczone będą trzy (3) najlepsze wyniki poszczególnych zawodników, którzy mogą wystartować w czterech turniejach:

 1. Konopiska (11-14 maja)
 2. Zielona Góra (25-27 maja)
 3. Kraków (27-30 września)
 4. Wągrowcu (19-22 października)

Uwaga: Należy także zgłosić zawodników liczbowo (ilu zawodników jakiej klasy) do wszystkich turniejów od razu na załączonym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM ZBIORCZYM całej POLSKIEJ LIGII BOCCI’ 2018.

 

 1. ORGANIZATORZY TURNIEJU:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół “PROMETEUS” w Konopiskach i Polski Związek Bocci

 1. FINANSOWANIE:

– Koszty związane z organizacją zawodów pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpisowego oraz środków własnych

– Liczba zawodników i osób towarzyszących jest ograniczona wielkością budżetu.

– Po pisemnym zgłoszeniu i ewentualnych uzgodnieniach telefonicznych organizator poinformuje o finalnie zaakceptowanej liczbie zawodników i osób towarzyszących (do 20 kwietnia).

– Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz nie zapewnia przejazdów lokalnych podczas zawodów. Koszty dojazdu organizacje pokrywają we własnym zakresie.

Uwaga: ekipy, które zamierzają wyjechać w niedzielę (nie korzystać z noclegu niedziela/poniedziałek) są ZOBLIGOWANE do poinformowania o tym już w pierwszy zgłoszeniu do eliminacji

 

Organizatorzy finansują koszty:

zakwaterowania i wyżywienia (od kolacji 11 maja do śniadania 14 maja dla grupy paraolimpijskiej

UWAGA: przyjazd grup integracyjnych należy omówić telefonicznie tel 603 494 779

 

Wpisowe wynosi 80,-PLN od każdego uczestnika, płatne przelewem lub gotówką na miejscu (wystawiane będą rachunki). Wyższe wpisowe w tym roku spowodowane jest brakiem dofinansowania Polskiej Ligi Bocci przez MSiT.

Konto bankowe:

Polski Związek Bocci

ul. Zacisze 2

60-831 Poznań

BZ WBK 41 1090 1476 0000 0001 3303 1271

W tytule przelewu proszę wpisać: nazwa klubu + wpisowe zawody PLB (np. START Poznań wpisowe zawody PLB)

 

 1. MIEJSCE i TERMIN ZAWODÓW

Zawody w grupie paraolimpijskiej rozegrane zostaną w sobotę i niedzielę (12-13 maja) w hali sportowej: 42 – 274 KONOPISKA, ul. Sportowa 7a

 

Zakwaterowanie dla uczestników przyjezdnych: Hotel IBIS,ul. Jaskrowska 22

42-200 – CZĘSTOCHOWA http://www.ibis.com/pl/hotel-3368-ibis-czestochowa/index.shtml#

Odległość hali od hotelu 15 km

Przyjazd do Konopisk powinien nastąpić w piątek 11 maja od godz. 16.00 Doba hotelowa kończy się w niedzielę o godz. 10.00.

 

 1. REGULAMIN ZAWODÓW

Zawody rozegrane zostaną w grupie paraolimpijskiej: indywidualnie

System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych zawodników.

Obowiązują aktualne międzynarodowe przepisy BOCCIA BISFed. Przepisy dostępne są na stronie www.bisfed.com oraz polskie tłumaczenie polskaboccia.pl

 

 1. ZGŁOSZENIA:

Kluby zobowiązane są do przesłania załączonych druków do poniedziałku 16 kwietnia do godziny 12:00 na adresy mailowe:

office@polskaboccia.plstart@start.org.pl oraz aprometeus@gmail.com

 1. IMIENNYCH ZGŁOSZEŃ zawodników oraz osób towarzyszących – na KARCIE ZGŁOSZENIA oraz
 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZBIORCZY całej POLSKIEJ LIGII BOCCI’ 2018

 

Informacje dot. finalnie zaakceptowanej liczby zawodników i osób towarzyszących, noclegów itp. zostaną przesłane mailowo bądź opublikowane do 20 kwietnia.

 

Wszyscy uczestnicy po zakwalifikowaniu będą musieli przesłać następujące dokumenty:

– Ksero orzeczeń o niepełnosprawności zawodników

– Oświadczenie o przetwarzaniu danych

 

RAMOWY PROGRAM

Piątek – 11.05

16:00 – 19.00 przyjazd uczestników – zakwaterowanie w hotelu

19:00 kolacja

21:00 odprawa kierowników ekip

Sobota – 12.05.

8.30 – 18:00 mecze turniejowe grupy paraolimpijskiej

12:00 uroczyste otwarcie zawodów

18.00 Walne Zebranie delegatów Polskiego Związku Bocci w hali sportowej: 42 – 274 KONOPISKA, ul. Sportowa 7a (informacja w załączeniu)

Niedziela – 13.05

8.30 – 18:00 mecze turniejowe grupy paraolimpijskiej i grupy integracyjnej

18.00 uroczyste zakończenie zawodów, dekoracja

Poniedziałek – 14.05

do godz. 10:00 wyjazd uczestników

 

Ze sportowym pozdrowieniem,

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół “PROMETEUS”

42-¬274 Konopiska ul. Towarowa 2t

mail: aprometeus@gmail.com

tel. kom.: +48 603 494 779; Prezes – Waldemar Trószyński

 

Polski Związek Bocci

60-831 Poznań ul. Zacisze 2

tel/fax: 61 8483-189, 8411-059

mail office@polskaboccia.pl

https://polskaboccia.pl

https://www.facebook.com/bocciapolska

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz-zgłoszeniowy-ZBIORCZY-Polska-Liga-Bocci-2018

Karta-Zgłoszenia-I-Turniej-Eliminacyjny-do-MP-w-Bocci-Konopiska-11-14.05.2018

Komunkat-organizacyjny-I-Turniej-Eliminacyjny-do-MP-w-Bocci-Konopiska-11-14.05.2018-Prometeus-Cup-2018

Zawiadomienie-o-Walnym-zebraniu-PZBocci-Konopiska-2018

Skip to content