Boccia

Boccia w Polsce

Początki zawsze są trudne

1992-2020 – HISTORIA BOCCI W POLSCE

Boccia w Polsce jest obecna od ponad 25 lat . W 1992 roku grupa szwedzkich sportowców z Malmo przywiozła Boccię do Wągrowca na obóz sportowy organizowany przez poznańskie Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start”. Nieznana dotąd gra wzbudziła zainteresowanie, co zaowocowało wspólnym szkoleniem. Jeszcze w tym samym roku z inicjatywy Romualda Schmidta ruszyły w Poznaniu treningi niewielkiej grupy młodych sportowców, prowadzone przez trenera Witolda Maciejewskiego. Dyscyplina wymagała poszerzania wiedzy i umiejętności poza Polską, dlatego też od roku 1993 sportowcy startowali w cyklicznie organizowanych turniejach Bocci „Malmo Open“ w Szwecji.

W 1994 r. dzięki staraniom Beaty Dobak-Urbańskiej powstały pierwsze materiały szkoleniowe, a także ruszyła pierwsza partia krajowych kompletów piłek do gry (bile podarowane przez Szwedów padły ofiarą myszy ,które nakarmiły się ziarnem wypełniającym bile ). W 1996 r. obowiązki trenerskie przejęła Grażyna Chrystianowicz. „Start” wydał skrypt „Podstawy Bocci“, pozyskał środki na 30 kompletów Bocci wyprodukowanych w Polsce i rozprowadził po zaprzyjaźnionych klubach sportowych i stowarzyszeniach. Systematyczne pokazy, mityngi zawodników i szkoleniowców , społeczne zaangażowanie, praca organiczna w kilku organizacjach „ startowskich” i co ciekawe w wielu organizacjach spoza tego ruchu sportowego, zdecydowały o dynamicznym rozwoju Bocci. Mimo, że często nie traktowano jej poważnie, zwłaszcza przez organizatorów tradycyjnych sportów paraolimpijskich, było już widać jak dyscyplina staje się popularna i jak zwiększa swój zasięg.

W 1998 r. w Poznaniu odbyły się pierwsze zawody pn.: „I Regionalne Integracyjne Zawody Dzieci i Młodzieży w Bocci”, w których wzięło udział ponad stu uczestników. Część z nich po raz pierwszy zetknęła się z Boccią. W drugiej edycji zawodów po raz pierwszy wystartowali uczestnicy spoza Wielkopolski – ze „Startu” Zielona Góra. Trzeci turniej, który odbył się 27 października 2001 roku w Poznaniu, z okazji 40-lecia polskiego sportu niepełnosprawnych miał już zasięg ogólnopolski. Wieści o walorach i ekspansji Bocci dotarły do Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i dzięki niemu rok później (26 października 2002) Turniej Bocci został włączony do programu I Otwartych Mistrzostw Osób Niepełnosprawnych (w kilku dyscyplinach sportowych)

Komitet szukał wówczas pomysłu na program, który odpowiadałby wymogom Ministerstwa Sportu i Turystyki na promowanie sportu osób z niepełnosprawnością. Znalazły się środki finansowe , potrzeba było jeszcze dobrego narzędzia aby je w kilkuletniej perspektywie zagospodarować. w kraju wciąż obowiązywał anachroniczny model organizacji sportu , żywcem przeniesiony z lat 70-tych . Pojawił się pomysł aby wykorzystać nową dyscyplinę sportową , pozbawioną ciężaru złych praktyk z przeszłości. W 2005 roku rozpoczął się program organizacji ogólnopolskich zawodów p.n. „Turnieje Bocci o Puchar Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego”. Odbywały się one corocznie aż do 2009 roku w różnych miejscowościach m.in. w Poznaniu, Warszawie, Wągrowcu, Zamościu, Zielonej Górze, Lublinie, Kielcach. W skali kilku lat Turnieje przyciągnęły tysiące uczestników .

Równolegle w gronie osób zaangażowanych w społeczny ruch Bocci rozpoczęliśmy budowanie systemu sportowego z adaptowaniem przepisów światowych do realiów krajowych i ich upowszechnianiem , unifikowaniem rozwiązań szkoleniowych, kształceniem kadr instruktorów i sędziów, produkcją krajowego sprzętu, ustanowieniem systemu rozgrywek regionalnych i ogólnopolskich, wprowadzeniem Bocci do programów dydaktycznych AWF, wymianą międzynarodową itp.

Aby wesprzeć te działania PKPar zorganizował w grudniu 2006 roku w Wiśle „Krajową konferencję unifikacyjną Bocci ”. Wielu jej uczestników do dzisiaj jest zaangażowanych w budowanie dyscypliny

Powstają wówczas pierwsze w historii całego polskiego sportu paraolimpijskiego materiały szkoleniowe na nośnikach elektronicznych. Najważniejszy był film szkoleniowy pn. „Boccia dyscyplina sportowa dla osób niepełnosprawnych, gra integracyjna”. W latach 2009 – 2014 Komitet i PFRON sfinansował cykle kursów doskonalących system Bocci – „Szkolenie instruktorskie Bocci” i „Szkolenie sędziowskie Bocci” zorganizowanych m.in. przez poznański „Start” i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu. Efektem był zasilenie systemu Bocci nowymi kadrami instruktorów i sędziów

Przez 20 lat rolę bezpośredniego koordynatora tej dyscypliny w Polsce pełniło Stowarzyszenie ”Start” w Poznaniu zaś najprężniejszymi ośrodkami było zamojskie Stowarzyszenie ”Krok za Krokiem”, zielonogórski „Start” i IKS „Zieloni, poznańskie Stowarzyszenie „Żurawinka” , warszawski Klub Sportowy „Konar”, lubelski Klub „Pamara-Boccia” , Klub Sportowy „Start” w Szczecinie, Stowarzyszenie „Klub Integracyjny”, Stowarzyszenie „Prometeus” w Konopiskach i kilka innych organizacji. Wiele z systemowych rozwiązań finansowanych było przez PFRON, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO , Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polski Komitet Paraolimpijski. Zasięg Bocci rozszerzył się tak znacznie, że w 2013 powołano z inicjatywy najprężniejszych organizacji Związek Stowarzyszeń „Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych” (PFBN) . Przypomnijmy osoby wówczas najbardziej zaangażowane w proces instytucjonalizowania naszego ruchu : Ireneusz Klimek, Mieczysław Nowak, Danuta Tarnawska, Halina Lipowska, Marek Barszczyk, Monika Noworol oraz „pionierzy ”- Beata Dobak-Urbańska i Romuald Schmidt. Kolejną grupę liderów Bocci tworzyli Waldemar i Majka Trószyńscy, Brygida Stępniewska, Jolanta Melniczak, Bogumił Bujak, Andrzej Janowski, Magdalena Jujeczka, Krystyna Romanowska, Renata Pisarek, Małgorzata Malska, Grażyna Czarnecka, Andrzej Maciejewski i wielu innych.

Wiedząc, że Boccia ma wielką przyszłość poszliśmy dalej. W 2015 r. po wydaniu zgody przez Ministra Sportu i Turystyki dyscyplina przyjęła formę organizacyjną polskiego związku sportowego. Polski Związek Bocci stał się pierwszym w kraju całkowicie samodzielnym i niezależnym związkiem sportu paraolimpijskiego. PZBocci działając na podstawie przepisów ustawy o sporcie, przejął od Polskiej Federacji Bocci Niepełnosprawnych organizację i zarządzanie naszym sportem w w całej Polsce. Zdecydowaliśmy jednak, że PFBN będzie funkcjonować dalej, tak długo jak będzie to korzystne dla rozwoju ruchu sportowego. Federacja i Związek przez kolejne 3 lata działały wspólnie.

W grudniu 2017 w Głogowie nadzwyczajne walne zebranie PFBN podjęło uchwałę o rozwiązaniu z dniem 2 lutego 2018 roku Federacji z możliwością przejścia jej członków do Polskiego Związku Bocci. Do Związku przeszły prawie wszystkie federacyjne organizacje i dołączyło kilka nowych. Obecnie działamy pod jednym, własnym szyldem Polskiego Związku Sportowego i z dumą prezentujemy markę „POLSKA BOCCIA” obecną na mapie krajowego i światowego sportu paraolimpijskiego. Jak „kula śnieżna” Boccia w Polsce zaczęła rozpędzać się i przybierać kształty jakich nikt dwie dekady wcześniej nawet nie był stanie sobie wyobrazić. Zostaliśmy członkiem światowej federacji BISFed i PKPar. Od 2010 roku rozgrywamy Mistrzostwa Polski, reprezentacja narodowa startuje w Mistrzostwach Świata , Europy i walczy o kwalifikacje do Igrzysk, organizujemy w Polsce od lat poważne turnieje międzynarodowe pod auspicjami BISFed, nasze organizacje szkolą sportowców w całym kraju, jesteśmy beneficjentem programów finansowych Ministerstwa Sportu i PFRON.

STABILNY ROZWÓJ

W dniach 12-17 września 2002 roku reprezentacja Poznania (12 zawodników) wystartowała w Międzynarodowym Turnieju Bocci w ramach zawodów „Europa bez Barier” w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Kolejnymi szkoleniowcami sekcji Bocci były Dorota Kimmel, Joanna Józefowicz i Karolina Chojnacka (2002-2004). Zaczęły powstawać sekcje zarówno w Poznaniu jak i poza nim.

Od 2008 r. Boccia została wprowadzona do programu studiów jako przedmiot na kierunku fizjoterapii w poznańskiej AWF. Program przedmiotu został opracowany przez pracowników Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych dr Magdalenę Koper i dr Annę Nadolską.

Polski Komitet Paraolimpijski objął dyscyplinę patronatem, co zaowocowało zorganizowaniem pierwszej „Krajowej Konferencji Unifikacyjnej Bocci“ (Wisła – grudzień 2006 r.). Dzięki staraniom Komitetu udało się wydać pierwsze profesjonalne materiały szkoleniowe, w tym film: „Boccia dyscyplina sportowa dla osób niepełnosprawnych – gra integracyjna”, regulamin, wskazówki metodyczne i inne.

Od 2005 r. do 2009 r. odbywały się „Turnieje Bocci o Puchar Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego” – m.in. w Zamościu, Kielcach, Warszawie, Jaworznie, Poznaniu. W roku 2010 i 2011 formuła zawodów zmieniła się na organizowane w całym kraju „Integracyjne Festiwale Sportowe”, z boccią jako jedną z dyscyplin.

W latach 2009-2010 Komitet sfinansował cykle kursów doskonalących system Bocci – „Szkolenie instruktorskie bocci” i „Szkolenie sędziowskie bocci” zorganizowane m.in. przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu i poznański START.

W 2004 r. dzięki funduszom z Unii Europejskiej udało się zrealizować projekt pt. „Startujmy razem – integracja przez sport grup społecznie upośledzonych“, a z czasem kolejne projekty: 2006 r. -„Równy start“, 2007 r. – „Start bez barier“, 2008 r. – „Start dla Kadr“. W 2008 r. Uruchomiono portal internetowy dedykowany Bocci – www.boccia.start.org.pl.

W dniach 25-27 września 2009 Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu organizuje pierwszy w kraju Międzynarodowy Kurs Sędziego Bocci. 21-25 kwietnia 2010 w Wągrowcu odbywają się dwa kursy – „Szkolenie instruktorskie bocci” i „Szkolenie sędziowskie bocci” z udziałem ok. 40 osób, z których 20 uzyskuje uprawnienia sędziowskie.

Profesjonalizacja

W dniach 2-13 listopada 2010 odbył się „START DLA KADR 2010”, czyli kurs „Instruktora sportu osób niepełnosprawnych ze specjalnością Boccia” z udziałem 13 osób, w Wągrowcu – Start pozyskał środki w ramach V konkursu PFRON.
W latach 2010-2012 START był partnerem międzynarodowego projektu unijnego „Olimpizm a integracja młodych ludzi poprzez edukację” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie, Comenius Regio”. Stroną partnerską były instytucje bułgarskie. Działania projektowe objęły m.in. opracowanie i upowszechnianie bocci w Bułgarii. Fachowcy z Polski – pracownicy Startu, szkolili bułgarskie kadry i zawodników w bułgarskim Kjustandił i w Polsce. Młodzi zawodnicy i wolontariusze uczestniczyli w letnim obozie w Bułgarii. W projekcie zarządzanym przez R. Schmidta i B. Dobak-Urbańską wzięli udział polscy instruktorzy i sędziowie.

W 2011 roku przypadał jubileusz 50-lecia polskiego sportu osób niepełnosprawnych zapoczątkowanego w 1961 roku w Wielkopolsce. Z tej okazji w Poznaniu w dniach 12-13 listopada 2011 odbyły się Ogólnopolskie Zawody Bocci.

Mistrzostwa Polski:
• I Mistrzostwa Polski w Bocci zorganizowano w Wągrowcu/Skokach – 28 do 30 listopada 2010 r.
• II Mistrzostwa Polski w Bocci. Zawody rozegrane zostały w hali widowiskowo – sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu w dniach 27-28 października 2011.
• Puchar Polski w Bocci – rok 2012

Polscy zawodnicy brali również udział w wielu eventach zagranicznych i międzynarodowych:
• r. 2009 – pierwszy start Polaków w międzynarodowych zawodach kwalifikowanych w Wiedniu
• r. 2010 (3-5 września) – start szerokiej reprezentacji Polski w IX Międzynarodowych Zawodach Boccia Team Event w Wiedniu
• r. 2011 (29 czerwca-1 lipca) – Europejskie Igrzyska Młodzieży, w Brnie (Czechy)
• r. 2013 – Mistrzostwa Europy w Bocci – Gumaiares (Portugalia)

15 kwietnia 2013 sąd zarejestrował Związek Stowarzyszeń „Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych” z siedzibą w Poznaniu. Federacja jest ogólnokrajowym związkiem zrzeszającym stowarzyszenia, kluby sportowe, związki stowarzyszeń, fundacje, ośrodki i inne osoby prawne działające w Bocci – dyscyplinie sportowej osób niepełnosprawnych. Celem Federacji jest organizacja, popularyzacja i rozwój Bocci we wszystkich formach oraz reprezentowanie, ochrona praw, interesów i koordynowanie działań jej członków. W maju 2013 Federacja podjęła starania o członkostwo w PKPar i BISFed.

Skip to content