Boccia

W lubelskim Centrum Sportu Akademos odbyła się II Paraolimpiada Przedszkolaków. Wziął w niej udział Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Paraolimpiada Przedszkolaków miała za zadanie propagować integrację dzieci w normie rozwojowej z dziećmi z deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

Zawody sportowe zgromadziły około setkę uczestników (dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli integracyjnych wraz z oddziałami integracyjnymi, jak również przedszkoli specjalnych na terenie miasta), których do sportowej rywalizacji zagrzewały pełne trybuny kibicujących przedszkolaków i ich opiekunów.

Głównym punktem zawodów był puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty w BOCCI. Laureatem w rozgrywkach „Turnieju Bocci” zostały dzieci z przedszkola integracyjnego nr 39.

Zawody Bocci zorganizował zawsze niezawodny Marek Barszczyk z Klubu Sportowego PAMARA BOCCIA w Lublinie.

http://lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/ii-paraolimpiada-przedszkolak%C3%B3w-w-lublinie-0

Skip to content