Boccia

Klub działa w ramach Fundacji – Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży  ze  Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Krakowie , wkrótce zasili szeregi Federacji.

Piszą o sobie :

Boccią zainteresowaliśmy się w 2012 roku. Posiadamy sprzęt do gry : komplety piłek, rynny, tablice punktową i sprzęt pomiarowy, przenośne, pełnowymiarowe boisko wyklejone na plandece. Na korytarzu szkolnym mamy stałe boisko. Przeważają zawodnicy z dysfunkcjami MPD,  dystrofie mięśniowe. Trenujemy 1-2 razy w tygodniu. Mamy 4 sklasyfikowanych zawodników.

W lutym 2014 graliśmy mecze pokazowe w zaprzyjaźnionej szkole podczas międzyszkolnych rozgrywek w bocce, w ramach Olimpiad Specjalnych. Podczas Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w maju 2014 roku prezentowaliśmy boccię na Rynku Głównym w Krakowie. Były to rozgrywki między naszymi zawodnikami, gdyż oprócz nas nikt w Krakowie nie gra w boccię (tak nam się wydaje). Jesienią prezentowaliśmy boccię podczas Jesiennego Pikniku niedaleko Krakowa.  Zorganizowaliśmy wewnętrzne zawody dla uczniów naszej szkoły.  W boccię zaangażowane są trzy osoby kadry szkoleniowej. Zamierzamy zorganizować zawody zewnętrzne w naszej szkole.

Skip to content