Boccia

z udziałem reprezentacji :
1. „Start” w Bielsku Białej,
2. „Start” w Zielonej Górze
3. „Start” w Białystoku
4. „Start” w Lublinie
5. „Start” w Poznaniu
6. „Start” w Szczecinie,
7. „Start” w Kielcach,
8. „Start Szansa” w Gdańsku
9. Klub Sportowy „Konar” w Warszawie
10. Klub Sportowy „Zieloni” w Zielonej Górze
11. AKSON „Krok Za Krokiem” w Zamościu
12. Stowarzyszenie Klub Integracyjny w Nowym Sączu
13. Stowarzyszenie „Prometeus” w Konopiskach

Zawody są wspófinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.facebook.com/fundusz.pfron/
https://www.facebook.com/miastowagrowiec/
www.wielspin.pl

Skip to content