Boccia

W Ośrodku „#Wielspin” w Wągrowcu rozpoczęły się dwa kursy doskonalenia kadr – I etap kursu Instruktora Bocci III Klasy oraz Sędziego stażysty PZBocci. Uczestnicy reprezentują nie tylko organizacje zrzeszone w Związku co dowodzi popularności naszego sportu. Zajęcia prowadzą specjaliści Związku oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni poznańskiej AWF. Uczestnicy część szkolenia przejdą w praktyce w czasie I Turnieju Polskiej Ligii Bocci w sobotę i niedzielę w Skokach.

Skip to content