Boccia

Na zaproszenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży  Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu http://www.sosw.poznan.pl/  odbył się pokaz gry Boccia .

Licznie przybyli nauczyciele i uczniowie mieli okazję nie tylko zapoznać się z zasadami gry , ale również w niej uczestniczyć.
Zobaczyli, że niesprawność ruchowa  nie jest przeszkodą i że dzięki zaangażowaniu , treningom, mimo swoich ograniczeń, można zostać  sportowcem odnoszącym sukcesy na arenie krajowej jak i międzynarodowej.
Pokaz miał zachęcić osoby z niepełnosprawnościami  do czynnego uprawiania sportu .

Dziękujemy trenerowi  poznańskiej sekcji Bocci Mieczysławowi  Nowakowi za inicjatywę i zaangażowanie  !

Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań , PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Skip to content