Boccia

INFORMACJA o obowiązku posiadania zaświadczenia lekarza o zdolności zdrowotnej i braku przeciwwskazań do uprawiania Bocci przez zawodników startujących w Polskiej Lidze Bocci i Mistrzostwach Polski w Bocci w 2017 oraz o kalendarzu startów na bieżący rok.

– Uprzejmie informuję, że zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.07.2016 w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń o stanie zdrowia …” § 2.1. tego Rozporządzenia, w przypadku sportowców z niepełnosprawnościami, dopuszcza wydanie takiego orzeczenia także przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej:

„§2.1.Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej”.

– Aktualnie kontaktujemy się z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Warszawie, aby uzyskać wyjaśnienia szeregu wątpliwości dot. uzyskiwania „Orzeczeń o stanie zdrowia” zgłaszanych przez kilka Organizacji. O rezultatach prowadzonych rozmów poinformujemy po uzyskaniu opinii COMS.

– Jednocześnie informuję, że na prośbę wielu Organizacji przedłużamy do końca marca 2017 termin przesłania WNIOSKU O PRZYZNANIE LICENCJI ZAWODNICZEJ do uprawiania Bocci w PZBocci. Dotychczas orzeczenia o zdolności uzyskały i dostarczyły w formie elektronicznej: Start Bielsko-Biała oraz Konar Warszawa.

– Informuję także, że ponieważ MSiT wciąż nie rozstrzygnęło kwestii dofinansowania w 2017 r. zadań z zakresu sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych ze środków FRKF nie możemy opublikować kalendarza startów kadry narodowej na bieżący rok. Podobnie ma się sprawa z kalendarzem Polskiej Ligi Bocci choć ogłoszenie pierwszych wyników w konkursie PFRON „Kurs na samodzielność” da nam wkrótce podstawy do bardziej szczegółowego zaplanowania zadań Ligi.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Romuald Schmidt

Prezes

Skip to content