Boccia

Po wielu latach pracy Prezydent BISFed David Hadfield przeszedł w stan spoczynku. W imieniu Polskiej Bocci prezesi Romuald Schmidt i Beata Dobak-Urbańska podziękowali listownie Prezydentowi za jego pasję, wizję i poświęcenie dla naszego sportu. Dzięki Prezydentowi Boccia stała się najszybciej rozwijającym się sportem paralimpijskim na świecie. Podziękowaliśmy także za to co Prezydent David Hadfield zrobił dla Polskiej Bocci – dzisiaj jesteśmy liczącym się członkiem Światowej Bocci ..

Skip to content