Boccia

Polska Agencja Antydopingowa POLADA (www.antydoping.pl) zorganizowała we wtorek 24 października w Warszawie spotkanie informacyjne dla polskich związków sportowych.

Przedmiotem spotkania, prowadzonego przez dyrektora POLADA – Michała Rynkowskiego było m.in. omówienie najważniejszych zmian dotyczących przepisów antydopingowych w Polsce i przedstawienie płaszczyzn współpracy pomiędzy Polską Agencją Antydopingową a polskimi związkami sportowymi.

Światowa i „Polska Boccia” tylko pozornie wydają się być dalekie od zagrożenia dopingiem. Widać wyraźnie , że ryzyko dopingu nieświadomego, związanego z bardzo wysokim odsetkiem zawodników zażywających różnorodne leki akurat w naszym sporcie jest wysokie. BISFed obowiązkowo we wszystkich międzynarodowych zawodach rankingowych na świecie zleca badania antydopingowe (http://www.bisfed.com/about-boccia/anti-doping/). W Poznaniu przeprowadziliśmy je w 2015 i 2017 roku przy okazji organizacji World Open i Regional Open.

Stąd udział w konferencji prezesów Romualda Schmidta i Beaty Dobak-Urbańskiej i konkretne rozwiązania dla „Polskiej Bocci”. Wkrótce PZBocci wprowadzi wraz z POLADA program edukacyjny skierowany do zawodników bocci, szkoleniowców, opiekunów i rodziców. Poza tym odpowiednie regulacje znajdą się w „Regulaminie dyscypliny Boccia”.

Skip to content