Boccia

BISFed – międzynarodowy organ zarządzający sportem Boccia oraz zrzeszone organizacje, a przede wszystkim zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za to, żeby Boccia była “czystym” sportem. W celu ochrony zdrowia zawodników Bocci, zasad fair play i reputacji naszego sportu, wszyscy zawodnicy, którzy będą brać udział w rywalizacji sportowej pod egidą BISFed i IPC od 2019 roku, muszą obowiązkowo przejść Antydopingowy Program Szkoleniowy.

BISFed wybrał kurs o nazwie ALPHA (Program Szkolenia Zawodników nt. Zdrowia i Antydopingu) na antydopingowej platformie e-learningowej WADA (Światowej Organizacji Antydopingowej). ALPHA to program internetowy, który przekazuje zawodnikom informacje nt. zagrożeń związanych z dopingiem oraz znaczenia kontroli antydopingowej. Promuje też pozytywną postawę unikania dopingu. To narzędzie przesuwa uwagę z tego, czego sportowcom nie wolno na proponowane rozwiązania służące rozwojowi czystego sportu.

W 2019 roku w program dotyczyć będzie jedynie niewielkiej liczby zawodników Bocci, ale każdy musi by świadomy tego procesu.

Pierwszym w Polsce zawodnikiem, który przeszedł kurs (w języku angielskim – polski na razie jest niedostępny) (zdał minimum 80 %) obszernego zestawu testów i otrzymał Certyfikat jest Damian Iskrzycki. Gratulacje !!!

Każdy może sprawdzić swoją wiedzę o antydopingu przechodząc próbne testów online (https://quiz.wada-ama.org/). Możecie w nieskończoność logować się swoim imieniem i odpowiadać wiele razy na zestaw 10 zmieniających się pytań tak długo aż będziecie w 100 % znali wszystkie odpowiedzi. Uwaga macie możliwość wyboru języka – jest także Polski. W Polsce sprawami antydopingu zajmuje się Polska Agencja Antydopingowa POLADA www.antydoping.pl

Skip to content