Boccia

AKSON Zamość zaprasza

Serdecznie zapraszamy do Galerii Twierdza 5 maja 2023 r. w godzinach
10.00-15.00 do udziału w pokazie gry oraz turnieju rodzinnym Boccia. 👪
Boccia to uniwersalna gra, która stwarza warunki do rywalizacji i zabawy
osobom sprawnym, jak również osobom z niepełnosprawnościami. Zasady gry będą
prezentowane przez zawodników klubu AKSON. Gra polega na rzucania bilami
czerwonymi lub niebieskimi do bili znacznikowej białej. Wygrywa zawodnik lub
drużyna, która umieści jak najwięcej swoich bil obok bili znacznikowej. Przewidujemy
rozgrywki indywidualne, a także turniej rodzinny. Turniej rodzinny będzie polegał na
rywalizacji rodzinnej lub zaprzyjaźnionych osób. 🔴🔵⚪
Celem pokazu jest:
✔️włączenie się do obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją
Osób z Niepełnosprawnością;
✔️prezentacja możliwości sportowych zawodników z niepełnosprawnością;
✔️ integracja poprzez sport;
✔️ zaprezentowanie oferty edukacyjnej i terapeutycznej: Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za Krokiem w Zamościu i Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Zamościu (SMS), szkoły te wspierają
aktywność sportową osób z niepełnosprawnością. 🥳
Liczymy także na ewentualne wsparcie w kosztach transportu naszych
zawodników, którzy będą brali udział w Mistrzostwach Polski Boccia i
paralekkoatletyce w Szczecinie w czerwiec 2023r. 🙏
Organizatorem wydarzenia jest Galeria Twierdza Zamość, klub sportowy
AKSON Zamość oraz Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za Krokiem w
Zamościu.
Zainteresowane rodziny prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres:
aksonzamosc@gmail.com lub na miejscu wydarzenia Galeria Twierdza do godziny
11.00. ❤️

Skip to content