Boccia

19-22 sierpnia 2022 w Poznaniu World Boccia – kurs klasyfikatorów

19-22 sierpnia 2022 w Poznaniu World Boccia – kurs klasyfikatorów
Kierownik kursu/ wykładowca : Główny klasyfikator BISFed: Elsa MATHEE – RPA / członek zarządu BISFed.
Kurs jest otwarty dla fizjoterapeutów, lekarzy z wykształceniem Neurologicznym lub Rehab lub osób z szeroką wiedzą na temat Bocci (tj. sportowców, trenerów lub asystentów sportowych). Zgłosiło się 15 uczestników ( z Turkish Sports Federation for the Physically Disabled, Austrian Sports Federation for Disabled , FEDPC – Portugal , Boccia England, Korean Boccia Federation , Hungarian Para Boccia Federation , Polish Boccia Association.
Organizator : Polski Związek Bocci.
Poznan2022 World Boccia basic classification course
19-22 August 2022 Poznań/Poland, Course leader/ lecturer : BISFed Chief Classifier: Elsa MATHEE – South Africa / BISFed Board member
The course is open to physiotherapists, doctors with Neurological or Rehab background or people with extensive knowledge of Boccia (i.e., athletes, coaches or sport assistants). 15 participants have applied ( from Turkish Sports Federation for the Physically Disabled, Austrian Sports Federation for Disabled , FEDPC – Portugal , Boccia England, Korean Boccia Federation , Hungarian Para Boccia Federation , Polish Boccia Association.
HOC : Polish Boccia Association.

Skip to content