Boccia

Jest nam miło zaprezentować nowych Instruktorów i sędziów Polskiego Związku Bocci !

Po części teoretycznej kursu zorganizowanego w Zamościu przez Związek oraz AKSON Zamość ( Aktywny Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych) uczestnicy odbyli także praktyki sędziowskie .
Po egzaminie pisemnym (zdanym przez wszystkich!) w czasie ceremonii otwarcia II turnieju Polskiej Ligii Bocci 2023 instruktorzy odebrali Certyfikaty zdobycia uprawnień Instruktora Bocci III klasy i Sędziego Stażysty 🏆🔥
Zawodnicy , trenerzy i opiekunowie nagrodzili uczestników kursu gromkimi brawami !
Skip to content