Zaznacz stronę

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych MS w 2020 roku

1. W ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, dofinansowanie uzyskało zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych”. W ramach zadania w terminie 1-4.12.2020, w Wągrowcu zorganizujemy Turniej Integracyjny Bocci. Dofinansowanie: 60 000,-

2. W ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, dofinansowanie uzyskało zadanie pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych”. W ramach projektu w 2020 roku prowadzone będą zajęcia szkoleniowe Bocci w kilku ośrodkach. Dofinansowanie: 60 000,-. termin realizacji zadania: 01.01.2020-31.12.2020.

3. W ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, dofinansowanie uzyskało zadanie pn. „Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski”. Dofinansowanie: 40 000,-

4. W ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, dofinansowanie uzyskało zadanie pn. „Organizacja obozów sportowych. W ramach zadania w terminie 22.11.-1.12.2020 w Wągrowcu zorganizujemy Obóz Sportowy Bocci. Dofinansowanie: 50 000,-

Skip to content